INFORMATION

Din uddannelseskommune deltager i en landsdækkende ungeprofilundersøgelse

KONTAKT

Du er meget velkommen til at henvende dig skriftligt på mail eller pr. telefon

LINKS TIL GODE RÅD OG VEJLEDNING

Her kan du finde links til hjemmesider, hvor du kan finde information, rådgivning eller gode råd om nogen af de temaer som spørgeskemaet dækker